Jak vznikají návrhy a vizualizace zahrady?

 

♦  při prvním osobním setkání na dané lokalitě a po krátké konzultaci o Vašich nárocích a přáních, kdy vás seznámíme s detailním postupem tvorby projektu, navrženou cenou a s možným termínem první studie      

♦  stanovením ceny projektu návrhu zahrady – cenu projektu nejvíce ovlivňuje velikost a členitost pozemku, potřeba začlenění  stávající zeleně, budoucí využití a množství i kvalita Vámi dodaných podkladů

♦  zaměřením pozemku, stávajících staveb a zaměřením terénu a jeho tvaru, fotodokumentací

♦  vypracováním půdorysné studie návrhu úpravy zahrady v jedné nebo více variantách s popisy záměrů

♦  konzultací studie s klientem – vysvětlením rozmístění rostlinných výsadeb a zahradních staveb

♦  konzultací osazovacího plánu a soupisu zvolených druhů rostlin

♦  možným předvedením použitých rostlin prostřednictvím fotografií v databance rostlin pc

♦  po odsouhlasení studie a osazovacího plánu klientem vypracováním kompletní projektové dokumentace

♦  sepsáním průvodní a technické zprávy: popisem kompozice, řešení výsadeb, rostlin, popisem neživých materiálů a prvků

♦  vytvořením cenové nabídky na realizaci zeleně, případně nabídky na řešení stavebních prací

♦  předáním výsledného projektu

♦  realizací zeleně s autorskými dozory

♦  realizací stavebních prvků s autorskými dozory

Pin It on Pinterest

Share This