Studie zahrad

 

Studie zahrady slouží jako zahradně-architektonický podklad, který seznamuje s kompozičním záměrem a stylem zahrady, jejím využitím, podobou a materiálovým řešením použitých prvků. Je graficky zpracovaná v  půdorysu a její nejčastější měřítko je 1:100 nebo 1:200.

Řeší základní provozní funkce zahrady, její tvar, proporce, členění ploch a prostoru.  Jedná se tedy o celkové kompoziční řešení, které neřeší detaily – obsahuje základní rozvržení hmot a rozmístění jednotlivých vegetačních prvků (solitéry, keřové skupiny, trvalkové záhony, živé ploty atd.) a prvků drobné zahradní architektury (vedení cest, umístění zahradních staveb – např. pergol, teras a vodních prvků).

Vegetační prvky (rostliny) jsou zde řešeny v daném návrhu v rovině skupin rostlin buď jako liniové prvky (tvarovaný či volně rostoucí živý plot), plošné prvky (trvalkový záhon, záhon růží, cibulovin, vřesovištní záhon) nebo jako prvky bodové (solitérní keř nebo strom).

Návrh rostlin v rovině konkrétních druhů a jejich kultivarů podrobně rozpracovává teprve osazovací plán.

Studie zahrady obsahuje tak po dokončení tyto části:

♦ půdorysná studie zahrady v měřítku

♦  vizualizace nejzajímavějších prostor

♦  studie drobných zahradních staveb (pergoly, altány apod.)

♦  studie herních prvků

Pin It on Pinterest

Share This